Nytt år nye muligheter

Tilsynsplanlegging

Da er vi i HMTS i gang med å planlegge og varsle tilsyn hos virksomheter i våre eierkommuner. Det er planlagt en rekke aktiviteter inneværende år. Se Handlingsplan HMTS 2022

I første omgang sendes det nå ut varsel om tilsyn til barnehager og skoler der tema er fysisk miljø, og til badeanlegg der det fokuseres på fysisk miljø og internkontroll.

Notatbok