Hønsehold i boligområde - til glede og besvær

Hønsehold i boligområder kan føre til plager for naboene i form av lukt, avfall eller støy.

Hanegal kan oppleves forstyrrende og belastende for naboer. Denne typen støy med dyrelyder er  vanskelig å dokumentere med målinger og det finnes heller ikke definerte lydgrenser på slik støy fra dyr.

Ut over eventuelle særregler fastsatt av kommunen, så angir regelverket at eiendommer ikke skal ha støy og vibrasjoner som overskrider helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. I enkelte kommuner kan det være fastsatt eget regelverk/ bestemmelser som regulerer hønsehold – også forbud mot hønsehold.

For å hensynta omgivelser og naboforhold anbefales følgende tiltak:

  • Hønsehuset bør være lydisolert.
  • All ventilasjon bør utformes med lydfeller. Dette vil eliminere utidig hanegal.
  • Vinduene i hønsehuset må ikke slippe inn lys om natten.
  • Det bør ikke være mer enn en hane pr. hønseflokk.
  • Hønene bør være inne mellom klokken 22 og 07 (09).
  • Mat/fòr bør oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang. Foring bør skje i hønsehuset og rester fra hønsegården må fjernes.
  • Hønseekskrementene bør behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.
Høner og hane