Møte i representantskapet i HMTS

Endelig var det mulig å møtes fysisk igjen til høstmøtet i representantskapet.

Møtet ble ledet av lederi representantskapet Sigurd Stormo. Styreleder i HMTS Kyrre Didriksen deltok også. 

Representantskapet vedtok bla: Økonomiplan HMTS 2022-2025

Representantskap
Leder representantskap og styreleder HMTS