Tilsyn fysisk miljø ved barnehager og skoler

Vi er i gang etter nedstengingen med tilsyn ute på skoler og barnehager

Koronapandemien har utsatt mange vanlige oppgaver hos oss. Skoler og barnehager i våre eierkommuner vil nå fremover besøkes på vanlig måte når det gjelder fysisk miljø. I første omgang blir det steder som vi ikke har vært ute hos de siste 4-5 åra, totalt 33 steder i 7 kommuner. 

Vi sjekker at virksomhetene har greie forhold inne og ute. Det omfatter en gjennomgang av en sjekkliste med de ansvarlige for drifta,  og en fysisk kontrollrunde inne og ute. Inneklima blir sjekket med stikkprøvekontroll i en del rom, med bruk av inneklimaloggere, og lydnivå fra tekniske innretninger og etterklang er også tema vi kan sjekke hvis vi ser behovet.

Inneklimaloggere som kommuniserer via trådløst nett har vi god erfaring med de senere åra. De kan stå over tid og kontaktes via nettet online eller lagre data som sjekkes i ettertid. Vanligvis settes de ut uten netttilgang og hentes tilbake etter en tid, med avlesing på kontoret i etterkant.   

Uteområde barnehage