Ny medarbeider HMTS

Ny medarbeider Guri Skjæran Moe er på plass i HMTS.

Vi er veldig fornøyd med at Guri Skjæran Moe nå er på plass hos oss. Hun skal jobbe med miljørettet helsevern med fokus på skoler og barnehager; Inneklima, fysisk tilstand, støy, legionella, internkontroll, smittevern, mm.

Guri har mailadresse gsm@hmts.no og tlfnr 982 23 931.

Ny medarbeider: Guri