Eiermøte i HMTS

HMTS gjennomførte eiermøte 26.02.21 for de 11 eierkommunene. Tema var "IKS i Salten – eierstyring og utvikling".

Eiermøtet ble gjennomført på teams sammen Salten Brann og IRIS Salten. Vi startet  med et historisk blikk på IKS'enes rolle for samarbeid i Salten gjennom en samtale med Svein Blix, Oddbjørn Paulsen og Odd-Tore Fygle. Samfunnsbedriftene gikk gjennom eierstyring i IKS – rammer, roller og ansvar. De tre selskapene hadde egne presentasjoner. HMTS presenterte arbeidet med basisoppgaver og ekstrainnsats knyttet til Covid 19 i 2020 og 2021 samt status i arbeidet med HMTS inn i framtiden.

Presentasjonen til Samfunnsbedriftene: Eierstyring i IKS – rammer, roller og ansvar

Som et ledd i folkevalgtopplæringen har KS utarbeidet en "anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll"

 

Kart over Salten