Handlingsplan HMTS 2021

Vi har laget en oversikt over planlagt innsats i 2021.

HMTS sin handlingsplan for 2021 gir en  oversikt over det vi planlegger å gjøre. Dette kan endres på kort varsel, spesielt i forhold til oppfølging av Covid 19-forskriften med veiledere, retningslinjer og anbefalinger:

Handlingsplan HMTS 2021 

Uteområde