Plan for julemesser og andre arrangementer

Planlegger dere julemesser eller lignende arrangementer innendørs i Bodø? Da må det lages en plan for trygg gjennomføring.

Det er utarbeidet en sjekkliste for planlegging av offentlig arrangement innendørs. Plan må sendes HMTS senest 2 uker før arrangementet. Sjekklisten er revidert pr 5.11.20.

Sjekkliste: Messer, markedsdager og handelsdager med ansvarlig arrangør