Camping tilsyn sesong 2020 gjennomført

I år har reiselivet fått en ny utfordring med koronautbruddet. I årets campingtilsyn har vi prioritert å sjekke hvordan campingplassene følger dette opp.

Campingplasser er underlagt regelmessig tilsyn, hvert 3 til 4 år såfremt det ikke foreligger særskilte klager på plassen. Klager vil vanligvis følges opp fortløpende. I våre 11 kommuner er det omtrent 40 tradisjonelle campingplasser og i tillegg en del rorbuer/sjøhus og hytter til korttidsleie. 

I sommer har vi vært innom alle tradisjonelle campingplasser. Vi benytter i stor grad reiselivsnæringens egen koronaveiledning som mal på våre kontroller. Alle som er besøkt har mer eller mindre innført ekstra tiltak som skal hindre koronasmitte. Det innebærer plakater/oppslag, avstandsmarkeringer i resepsjon, automater for hånddesinfeksjon i innganger, og forsterket renhold i fellesanlegg og i utleieenheter. Noen steder har fått beskjed om å forbedre informasjonen til gjestene med mer oppslag.                                                      Gjester fra rødlistede land som har kommet over grensen , og som har karanteneplikt, avvises  av alle de vi har hatt kontakt med.