Tematilsyn smittevern i barnehager og skoler

På grunn av den pågående covid-19 pandemien, velger vi nå å flytte tilsynsfokuset vårt i barnehager og skoler til smittevern.

I de siste 3-4 årene har vi gjennomført tematilsyn med særskilt fokus på «fysisk miljø» i barnehager og skoler. Siden det pågår en pandemi med store helsemessige konsekvenser for mange verden over, velger vi nå å flytte fokus til smittevern.

Selv om vi i skrivende stund har en fordelaktig smittesituasjon i hele Salten, er det ingen automatikk i at dette vil vedvare over tid – det er viktig at vi har på plass gode rutiner for å forebygge smitte, og ikke minst at vi som samfunn er i stand til å gripe raskt inn hvis det skulle oppstå situasjoner med covid-19 smitte i vår region.

Vi vil derfor ha fokus på smittevern i veldig mange av våre planlagte tilsyn i 2020 – også i forbindelse med tilsynene som skal utføres i barnehager og skoler til høsten.

I de tilsynene vi skal gjennomføre i barnehager og skoler, vil vi se på renhold, stellemuligheter/toalettforhold, og smittevernrutiner. Når det gjelder virksomhetenes smittevernrutiner vil vi i særdeleshet se på om Utdanningsdirektoratets veiledere om smittevern i barnehager og skoler under covid-19 utbruddet 2020 etterleves.

Håndvask med såpe
Foto: Jacqueline Macou from Pixabay