Informasjon til barnehager og skoler i forbindelse med Corona

HMTS har sendt ut informasjon til barnehagene og skolene i våre eierkommuner med råd om riktig renhold, hygienisk trygg bruk av engangshansker, refleksjonsspørsmål om psykososiale forhold og og tips til pedagogisk materiell i forbindelse med Corona-utbruddet. Her er lenker til denne informasjonen:

Riktig renhold i barnehager og skoler

Hygienisk trygg metode for bruk av engangshansker

Refleksjonsspørsmål om psykososiale forhold og tips til pedagogisk materiell barnehager

Refleksjonsspørsmål om psykososiale forhold og tips til pedagogisk materiell grunnskoler 

Her har vi samlet alle veilederne som vedrører korona-tiltak i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Vask av dørhåndtak