Solbeskyttelse - skoler og barnehager

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har publisert "råd om solbeskyttelse til skoler og barnehager".

I tillegg til at publikasjonen gir gode råd om solbeskyttelse for barnehagebarn/elever, inneholder den også lenker til nettadresser som kan brukes for å vurdere hvorvidt man må være ekstra påpasselig med å iverksette solbeskyttende tiltak. 

Å bli solbrent er smertefullt, og UV-stråling øker dessuten risikoen for å få hudkreft og skader på øynene. Mange forbrenninger i barneårene kan øke risikoen for å få kreft seinere.

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon. Dette innebærer også å hindre at barna får for mye sol. Med enkle tiltak kan skolen og barnehagen redusere barnas eksponering for sol betraktelig.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Råd om solbeskyttelse til skoler og barnehager