Campingplasser - tilsyn sommersesongen 2020

Vi planlegger tilsyn ved alle aktuelle campingplasser i våre kommuner i år. Smitteverntiltak knyttet til korona vil være sentralt tema

NHO reiseliv har utarbeidet retningslinjer basert på veiledningene fra Helsedirektoratet. Vi synes disse er godt bakgrunnsmateriale å benytte internt og tilpasse lokalt. Vi legger kopi av disse her: 

  • Hyppig renhold av servicebygg, sanitæravdeling og lignende.
  • Hvis hyppig renhold ikke er mulig, må virksomheten vurdere andre tiltak som redusert bruk, eller stenging av servicebygg og sanitæravdeling.
  • Redusere kontaktflater på cafe/ servering.
  • God hygiene gjennom hyppig vask av utstyr og bordflater på cafe.
  • Legge til rette for tilstrekkelig avstand mellom gjester og ansatte, færre bord, organisering av kø i kiosken/cafeen, ved innsjekk/utsjekk .etc.
  • Sørg for tilstrekkelig avstand mellom gjesteenheter.
  • Regelmessig renhold av lekeplassutstyr og aktivitetsutstyr til utleie.
  • Obligatorisk vask av hyttene mellom gjester
  • Organisere ansatte i faste crew så langt det lar seg gjøre. Sørge for gode, skriftlige rutiner og god opplæring av alle ansatte
  • Oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til håndvask og at de må holde avstand til hverandre.
Campinghytte