Kyrre Didriksen fortsetter som styreleder i HMTS

For første gang er det avholdt elektronisk møte i representantskapet i HMTS via Teams.

Hele styret ble gjenvalgt og samtidig utvidet fra 3 til 5 medlemmer. Kyrre Didriksen fortsetter som styreleder. 

Styret i HMTS: 
Kyrre Didriksen (styreleder)
Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder)
Line Voll Bang (styremedlem)
Ørjan Kristensen (styremedlem)
Tordis Sofie Langseth (styremedlem)

Som leder av representantskapet ble valgt Sigurd Stormo, og som nestleder ble valgt Britt Kristoffersen.

Årsmelding for 2019 ble vedtatt: Årsmelding 2019

Oversikt over alle styringsdomumenter