Corona - status i butikker

Vi har hatt kontakt med alle dagligvareforretninger og bensinstasjoner i Bodø, Meløy, Steigen, Sørfold, Røst, Gildeskål og Hamarøy. Coop, Norgesgruppen, Rema og Bunnpris er kontaktet.

Vårt hovedinntrykk er at alle utsalgssteder har iverksatt relevante tiltak som skal hindre koronasmitte. Kunder opplyses alle steder om hva som er viktig adferd, og det er lagt til rette for at alle kunder skal ha rene hender før de går inn i lokalene. Rutiner som personalet følger inne i virksomheten er stort sett lik.

  • Generell rengjøring og desinfeksjon foretas hyppig og flere ganger daglig. Kontaktpunkter i butikken ( vogner, kurver, håndtak, dører, klyper) som kunder berører er underlagt renhold/desinfeksjon flere ganger daglig, som regel minst 3 ganger daglig.
  • Noen med god plass har gruppert vogner og kurver slik at kunder alltid kan ta en nyvasket vogn/kurv. Ut fra plass og personressurser er det kanskje ikke mulig alle steder.
  • Betaling uten bruk av kode oppfordres( tæpping).
  • Inngangsparti er forsynt med hånddesinfeksjon. I tillegg har mange butikker dispensere utplassert inne i butikken og engangshansker ved frukttorg. Det har oppstått manko på egnede stativ og dispensere for hånddesinfeksjon plassert i inngang. Andre løsninger på håndvask og desinfeksjon er derfor tilstede på enkelte butikker og bensinstasjoner.
  • Rema , Coop, Norgesgruppen, har ennå løssalg av smågodt og på en del små bakevarer. Ekstra vask og desinfeksjon er i den forbindelse innført på skjeer/klyper. Ellers har de fleste forhåndspakket bakervarer i løsvekt i gjennomsiktige poser.
  • Bunnpris selger ikke lengre uemballert smågodt og heller ikke bakevarer.  
  • Flere butikker melder om at de har fått pleksiglass på plass i kassen som skjerm mellom kunder og kassapersonell.
  • Noen butikker har fått inn ekstrahjelp for å ha nok personellressurser til å få gjennomført alle smitteforebyggende/-begrensende rutiner
  • Noen butikker har avstandsmerker teipet på gulv ved kassen fior å unngå tett kø