Håndhygiene i barnehager

Alt materiell fra kampanjen "Ren hånd-barnehage", hvor fokuset var å lære barna god håndhygiene, er fortsatt tilgjengelig på nettsidene våre. Innholdet er høyaktuelt pga. Coronaviruset.

Barnehagene i Salten, Røst og Værøy - og alle andre som måtte finne materiellet nyttig - er hjertelig velkommen til å bruke det til sin del av vår felles kamp mot viruset. 

Ren hånd-barnehage

Undervisningsopplegg for barn

Undervisningsopplegg for voksne

Håndvaskesangen

Ren hånd-barnehage