Coronavirus – info

Informasjon om forebygging av smitte, veiledere skole, barnehage, frisør, linker, mm.

Lovverk: Covid-19-forskriften

Barnehager og skoler

Frisører og kroppspleie 


Myndighetene har god og oppdatert informasjon på følgende sider: 


Hvordan forebygge smitte: 

Se video som viser riktig håndvask

  • Hold deg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste (Litt, mye eller helt avstand?)