Inneklimaforum - Bodø kommune

Siden 2008 har det eksistert et inneklimaforum i Bodø kommune, som primært har hatt fokus på inneklima/innemiljø i kommunalt drevne skoler og barnehager.

I Bodø kommune er det flere instanser som har en rolle for å sikre godt inneklima for brukere og ansatte i kommunale virksomheter. Inneklimaforumet ble etablert for å sikre fokus på dette temaet i de kommunale etater som er involvert, og for å effektivisere arbeidet med å sørge for at det fysiske miljøet for barn og elever i kommunale barnehager og skoler er tilfredsstillende.

Kommunalt drevne barnehager og skoler i Bodø kommune utgjør henholdsvis 25% av alle barnehager som HMTS fører tilsyn med, og 33% av alle skoler.

I dag består forumet av representanter fra oppvekst- og kulturavdelingen (Hedvig Pedersen Holm), utbyggings- og eiendomsavdelingen (Jesper Brodersen) og helseavdelingen (Jim André Dahl) i Bodø kommune, Bodø kommune sin bedriftshelsetjeneste - Stamina BHT (Mona Emanuelsen) og Helse- og miljøtilsyn Salten (Trond Mathiassen).

De siste årene har forumet hatt 4 årlige møter – 2 på våren og 2 på høsten. Det meste av tiden går med til å diskutere fremdrift i arbeidet med å lukke avvik som HMTS har registrert ved tilsynsbesøk eller driftsgodkjenningsbefaringer i kommunalt drevne skoler og barnehager.

HMTS fungerer som sekretariat for gruppa.

Fra venstre mot høyre: Jesper Brodersen, Hedvig P
Fra venstre mot høyre: Jesper Brodersen, Hedvig Pedersen Holm, Trond Mathiassen og Mona Emanuelsen.