Trygge og sunne innbyggere

Dette er vår visjon. Vår virksomhet er kompetent, ansvarlig og tilgjengelig.

Representantskapet har 8/11 vedtatt ny vison, verdier og mål for selskapet: 

Visjon: Trygge og sunne innbyggere 

Virksomhetside

 • Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern
 • Være et kompetansesenter og tilby lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid og andre tjenester innenfor aktuelle fagområder
   

Verdier: Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige

 • Vi er kompetente med erfaring og evne til å utføre oppgavene våre. Vi holder oss faglig oppdatert
 • Vi er ansvarlige og utfører oppgaver i tråd med lovverk og styringsdokument
 • Vi er tilgjengelige og følger opp henvendelser fra våre kunder

 
Mål: Å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen

 Fokusområder

 1. Faglige basistjenester for eierkommunene
 2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene
 3. Faglige tjenester for andre kunder
 4. Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder