Ny barnehagelov på høring

HMTS har skrevet høringsuttalelse til forslag til ny barnehagelov.

12. august ble forslag til endringer i barnehageloven som omhandler barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø sendt ut på høring. Høringsfrist er 13. november 2019.

HMTS sin høringsuttalelse


Les om den nye loven her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-mobbelov-i-barnehagen/id2664023/

Les høringsforslaget her:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-regler-om-barnehagemiljo/id2662762/