w

Legionellakurs 2020

Helse- og miljøtilsyn Salten tilbyr også i år kurs i legionellaforebygging.

16.01.202007:54 Kurt Stien

Kurset er beregnet for alle som drifter/installerer/har ansvar for installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett. Det er også mulig å ha egne kommunekurs.  

Planlagte kurs i 2020: Tromsø (30. mars), Bodø (3. april og 14. mai), Narvik (21. april), Harstad (22. april), Svolvær (28. april) og ellers etter avtale. 

HMTS har i mange år hatt legionella som et av temaene vi har prioritert å følge opp i våre kommuner. Legionella er en miljøbakterie knyttet til vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Den kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner, hvis disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på.

Tema: Litt om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. Kursbeskrivelse og påmelding.

Kontaktinfo: Kurt Stien (ks@hmts.no)

Ytterligere infomasjon om legionella: Vann og legionella