Hvis du finner en død fugl

Mattilsynet og IRIS Salten gir god informasjon om hva du skal gjøre i forhold til mating av fugler, smitte og funn av døde fugler.

Mattilsynet har laget en informasjonsside som beskriver hva du bør gjøre dersom du finner en eller flere døde fugler, og hvilke arter som bør meldes inn. De har også en link til å melde funnet. 

Funn av døde enkeltfugler kan leveres inn på et IRIS miljøtorg. Fuglen må pakkes inn i en dobbelt plastpose og teipes godt. 

Utover småfugler anbefales det generelt å ikke mate ville fugler i tettbygd strøk. Nå anbefales det i tillegg å unngå å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette kan føre til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

Infomasjon fra Mattilsynet om fugleinfluensa, smitte og funn av døde fugler 

IRIS Salten: Avfallshåndtering av døde fugler i forbindelse med fugleinfluensa

død fugl