w

Camping tilsyn sesong 2020 er i gang

I år har reiselivet fått en ny utfordring med koronautbruddet. I årets campingtilsyn har vi prioritert å sjekke hvordan campingplassene følger dette opp.

01.01.197000:00 Kurt Stien

Campingplasser er underlagt regelmessig tilsyn, hvert 3 til 4 år såfremt det ikke foreligger særskilte klager på plassen. Klager vil vanligvis følges opp fortløpende. I våre 11 kommuner er det omtrent 40 tradisjonelle campingplasser og i tillegg en del rorbuer/sjøhus og hytter til korttidsleie. 

I sommer vil vi stikke innom alle tradisjonelle campingplasser. Vi benytter i stor grad reiselivsnæringens egen koronaveiledning som mal på våre kontroller. Vi er ikke ferdige ennå, men ser allerede nå at plassene i stor grad er opptatt av å følge fagmyndighetenes råd. Det er naturlig nok noe forskjeller på oppfølging, særskilt gjelder det plasser hvor det ikke er drop in kunder, men faste oppstillingsplasser. Der er det ofte ingen resepsjon eller person til stede til enhver tid.