w

Praktiske tips til barnehager og grunnskoler - coronaepidemien

I forbindelse med veilederne om smittevern i barnehager, barneskole og i ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet har vi utarbeidet noen praktiske tips, samt informasjon om riktig renhold. Vi legger også ved en plakat om bruk av engangshansker. Disse er sendt til alle barnehager og skoler.

22.04.202010:29 Trond Mathiassen

Informasjon til barnehagene:

Praktiske tips til "Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020"

Riktig renhold av ulike flater for å hindre smitte


Informasjon til skolene (1-10):

Refleksjonsspørsmål om psykososiale forhold og tips til pedagosisk materiale

Riktig renhold

Hygienisk trygg metode for bruk av engangshansker