1. time: Lær barna håndvaskesangen

Barna bør lære at alle bør vaske hendene før vi spiser, etter at vi har vært på do og etter at vi har vært ute. Håndvasken bør vare i minst 15 sekunder.

Sangen skal minne barna om hvordan de bør vaske hendene sine. Når barna har lært seg sangen kan de gjerne synge den hver gang de vasker hendene sine.

Ved å klikke på videovinduet over ser du barnehagebarn som synger håndvaskesangen. Vis den gjerne for barna. Erfaringsmessig kan det ofte være inspirerende å se andre barn som har lært noe en selv skal lære seg. Alternativt kan de voksne lære barna sangen uten at barna har sett videoen først. 

Tekst

Vaske hender, vaske hender
Såpe på, såpe på
Vaske alle fingre, vaske alle fingre
Tomler og, tomler og
Vaske oppå, vaske oppå
Mellomrom! Mellomrom!
Hendene blir rene, hendene blir rene
Skyll og tørk, skyll og tørk

Melodi

Fader Jakob