Hygiene

Hygiene er en viktig del av fagområdet miljørettet helsevern. Forenklet kan man si at hygiene omhandler renslighet og sunnhetsfremmende forhold.

24.05.201911:25 Viktor Håkonsen

Forhold innenfor hygiene som vi gransker eller gir råd om kan være: 

- rutiner som skal forebygge mot sykdomssmitte, jf. smittevern

- renhold av lokaler, teknisk utstyr mv. 

- renholdsmetoder, - renholdsplaner

- tiltak mot skadedyr

Hver virksomhet har ansvar for å sikre betryggende hygieniske forhold. Det innebærer at det skal være utarbeidet faste planer for hvordan dette skal sikres. En del plikter er fastsatt i regelverket, blant annet årlig hovedrengjøring i barnehager og skoler, men mye må baseres på en riskovurdering. En vurdering som omfatter f.eks. brukerbelastning, type brukere og fysiske forhold.   

Forhold ute i samfunnet kan også påvirke og endre risiko som det må tas hensyn til i virksomheter: 

- Pandemier, som Covid-19 pandemien 2020, medfører ekstra tiltak som også vedrører hygieniske forhold. 

- Ved lokale sykdomsutbrudd blant personale eller brukere i en virksomhet vil det også måtte tas en risikovurdering om hva som bør endres av for eksmpel renhold og personkontakt. 

Se også: 

Riktig renhold

Ren hånd

Skadedyr