Hygiene

Hygiene omhandler renslighet og sunnhetsfremmende forhold og knyttes også opp mot smitteverntiltak i virksomhetene. Vi utsteder også hygienesertifikat for skip (Ship Sanitation).

Virksomhetene skal sikre betryggende hygieniske forhold. Det innebærer faste planer for dette som bla:
- Årlig hovedrengjøring på skoler og barnehager
- risikovurdering som omfatter f.eks. brukerbelastning, type brukere og fysiske forhold.  
- rutiner som skal forebygge mot sykdomssmitte, jf. smittevern
- renhold av lokaler, teknisk utstyr mv. 
- renholdsmetoder, - renholdsplaner
- tiltak mot skadedyr

Forhold ute i samfunnet kan også påvirke og endre risiko som det må tas hensyn til i virksomheter: 
- Pandemier, som Covid-19 pandemien 2020, medfører ekstra tiltak som også vedrører hygieniske forhold. 
- Ved lokale sykdomsutbrudd blant personale eller brukere i en virksomhet vil det også måtte tas en risikovurdering om hva som bør endres av for eksmpel renhold og personkontakt. 

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart (Ship Sanitation).

Vi utsteder  hygienesertifikat (ship sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til §21 i  IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene har en gyldighet på et halvt år og gjelder skip som anløper utenlandske havner. Perioden kan forlenges 1 måned under særskilte forhold. 

Tjenesten utføres primært i kontortiden mandag - fredag. Arbeid utenom kontortid medfører økt timekostnad. Gebyr fastsettes av Helsedirektoratet. Pris per 2022 innenfor vanlig kontortid er:

  • Engangsgebyr kr. 1850,-. Timekostnad normaltid: kr. 1100,-. I tillegg reiseutgifter
  • Forlengelse av sertifikatperiode: kr. 550,-
  • I Bodø vil det normalt koste totalt ca. kr. 3000,- for båter ved Bodø havn /Burøya
  • I Sørfold vil det påløpe ca. 2-3 timer ekstra i tidskostnad samt reiseutgifter, slik at det  normalt totalt vil koste ca kr. 5800,-

    Kontaktperson: Amund Johnsen, aj@hmts.no, tlf 98223932

Se også: 

Smittevern

Riktig renhold

Ren hånd

Skadedyr