Smittevern

Tiltak som kan hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Her omfattes god hygiene og helsemessig forsvarlig drift. Dette er spesielt viktig for å forhindre smitte feks i pandemier som Covid 19.

Smitte av luftveisvirus, pandemier, Covid 19

Det viktigste smittetiltak er å holde seg hjemme hvis man er syk av luftveisinfeksjon. Fordi mange ikke viser symptomer på sykdom selv om de er smittebærere, er det særlig viktig at rådene som gis ved ev pandemier følges. 

Generelt:

- Holde avstand. Med god avstand vil dråpesmitte mellom personer unngås i stor grad.
- Praktisere god hygiene (hostehygiene, håndhygiene, godt renhold). 

Håndvask før man tilbereder/spiser mat, etter toalettbesøk, synlig urene hender, kontakt med kroppsvæsker (tannpuss, nese..) og kontakt med mat. Gjerne også ved ankomst hjem, arbeid, skole, barnehage

Både håndvask med vann/såpe og alkoholbasert desinfeksjon vil forebygge mot smitte. Blant allmennheten er førstevalget såpe og vann. Alkoholbasert desinfeksjon er godt alternativ hvis hender ikke er tilgriset/skitne.  

Informasjon om Covid 19: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508


Omgangssyke

Omgangssyke er den vanligste mage-/tarminfeksjonen hos oss. I hovedsak skyldes dette et virus, norovirus, som smitter både via lufta som dråpesmitte (etter oppkast), ved kontakt via hender og via infisert mat/drikke. I følge Folkehelseinstituttet er vanlig smittevei mat eller drikkevann eller person til person (institusjoner). 

Det viktigste tiltaket for å unngå smitte er at syke personer og smittebærere holder seg isolert hjemme. Ellers er det særlig viktig med god håndhygiene og forsterket renhold av kontaktpunkter hvis syke personer er eller har vært på stedet. 

Viruset kan overleve lenge, dager og uker, på overflater og må raskt vaskes bort hvis kontaktsmitte skal unngås. Steder hvor syke har oppholdt seg, benyttet toaletter og berørt mange overflater,  må snarest vaskes grundig og kontaktpunkter desinfiseres. Alkoholholdige desinfeksjonsmidler har begrenset effekt på norovirus. Andre midler anbefales derfor. For allmennheten vil bruk av klor være godt alternativ hvis overflatene tåler det. Klor bør da blandes i en kraftig bruksløsning, for eksempel 1 dl klorin i 5 liter vann. 

Se også: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/slik-forebyggjer-du-omgangssjuke-me/


Annen mat og vannbåren smitte 

En rekke bakterier som kan finnes i mat og vann kan gi mage-/tarm infeksjoner. Enkelte bakterier danner giftstoffer i maten før den er konsumert, andre gir infeksjoner etter at de er kommet inn i kroppen via mat/vann. 

Gode forebyggende tiltak er å alltid praktisere god hygiene med rene hender.  Steder hvor mat lages, serveres eller oppbevares, må holdes rene og godt vedlikeholdt. Råvarer(vekster, kjøtt, fisk) må håndteres renslig og oppbevares i egnet temperatur. Matvarer som ikke er varmebehandlet eller rene, for eksempel rå jordvekster eller rått kjøtt, må ikke få kontaminere rene varer/kokte varer. Lett bedervelig mat må oppbevares kaldt, enten dypfrosset eller ved maksimum 4 C, slik at bakterier ikke får gode vekstvilkår. 

Drikkevann må hentes fra ren kilde, enten godkjente vannverk eller egen privat kilde som har sikker og god vannkvalitet. Ved utflukter og turer i utmark bør man ta med rent drikkevann og ikke drikke fra bekker og små tjern. Alternativt kan man ha med kokeutstyr og gi slikt vann et oppkok først innen det benyttes til mat og drikke. 

Se også: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/topp-tre/sykdommer-som-kan-smitte-gjennom-ma/