Smittevern

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. (Store medisinske leksikon).

God hygiene og helsemessig forsvarlig drift er tema som omtales i regler vi ivaretar etter folkehelseloven, som forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og forskrift om miljørettet helsevern. Med koronavirus pandemien 2020 har smittevernet blitt satt ekstra søkelys på i alle deler av samfunnet.

01.09.202007:54 Lill Tove Furre

Unngå smitte av luftveisvirus, korona særskilt

Det viktigste smittetiltak er å holde seg hjemme hvis man er syk av luftveisinfeksjon. Fordi mange ikke viser symptomer på sykdom selv om de er smittebærere, er det særlig viktig at rådene som er gitt følges:

1. Holde avstand. Med god avstand vil dråpesmitte mellom personer unngås i stor grad. Anbefalinger nå er minst 1 meter ute blandt mennesker i vanlige situasjoner, og minst 2 meter ved større fysisk aktivitet(trening, mosjon).

2. Praktisere god hygiene ( hostehygiene, håndhygiene, godt renhold). 

Håndvask, vaner som bør gjelde også når samfunnet er i normalsituasjon: 

- før man tilbereder/spiser mat

- etter toalettbesøk

- synlig urene hender

- kontakt med kroppsvæsker ( tannpuss, nese..)

- kontakt med dyr

- ved ankomst hjem, arbeid, skole, barnehage

- Særskilt mens koronatiltak pågår: før og etter bruk av hansker, før og etter bruk av munnbind.

Både håndvask med vann/såpe og alkoholbasert desinfeksjon vil forebygge mot smitte. Blant allmennheten er førstevalget såpe og vann. Alkoholbasert desinfeksjon er godt alternativ hvis hender ikke er tilgriset/skitne.  

Link: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508

Omgangssyke

Omgangssyke er den vanligste mage-/tarminfeksjonen hos oss. I hovedsak skyldes dette et virus, norovirus, som smitter både via lufta som dråpesmitte(etter oppkast), ved kontakt via hender og via infisert mat/drikke. I følge Folkehelseinstituttet er vanlig smittevei mat eller drikkevann eller person til person ( institusjoner). 

Det viktigste tiltaket for å unngå smitte er at syke personer og smittebærere holder seg isolert hjemme. Ellers er det særlig viktig med god håndhygiene og forsterket renhold av kontaktpunkter hvis syke personer er eller har vært på stedet. 

Viruset kan overleve lenge, dager og uker, på overflater og må raskt vaskes bort hvis kontaktsmitte skal unngås. Steder hvor syke har oppholdt seg, benyttet toaletter og berørt mange overflater,  må snarest vaskes grundig og kontaktpunkter desinfiseres. Alkoholholdige desinfeksjonsmidler har begrenset effekt på norovirus. Andre midler anbefales derfor. For allmennheten vil bruk av klor være godt alternativ hvis overflatene tåler det. Klor bør da blandes i en kraftig bruksløsning, for eksempel 1 dl klorin i 5 liter vann. 

Link: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/slik-forebyggjer-du-omgangssjuke-me/

Mat og vannbåren smitte ellers

En rekke bakterier som kan finnes i mat og vann kan gi mage-/tarm infeksjoner. Enkelte bakterier danner giftstoffer i maten før den er konsumert, andre gir infeksjoner etter at de er kommet inn i kroppen via mat/vann. 

Gode forebyggende tiltak er å alltid praktisere god hygiene med rene hender.  Steder hvor mat lages, serveres eller oppbevares, må holdes rene og godt vedlikeholdt. Råvarer(vekster, kjøtt, fisk) må håndteres renslig og oppbevares i egnet temperatur. Matvarer som ikke er varmebehandlet eller rene, for eksempel rå jordvekster eller rått kjøtt, må ikke få kontaminere rene varer/kokte varer. Lett bedervelig mat må oppbevares kaldt, enten dypfrosset eller ved maksimum 4 C, slik at bakterier ikke får gode vekstvilkår. 

Drikkevann må hentes fra ren kilde, enten godkjente vannverk eller egen privat kilde som har sikker og god vannkvalitet. Ved utflukter og turer i utmark bør man ta med rent drikkevann og ikke drikke fra bekker og små tjern. Alternativt kan man ha med kokeutstyr og gi slikt vann et oppkok først innen det benyttes til mat og drikke. 

Link: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/topp-tre/sykdommer-som-kan-smitte-gjennom-ma/