Ren hånd

Fokus på håndhygienetiltak i barnehagene for å forebygge smitterisiko.