Skoler og barnehager

Utskriftsvennling side

Radon i barnehage/skole

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidl. Statens strålevern) endret måleprosedyren for radonkartlegging i barnehager og skoler den 01.07.2015.

Siden 1996 har det vært et generelt krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, om at radonkonsentrasjonen ikke skulle overskride allment aksepterte normer. I fra 01.01.2014 er kravet til radonnivå i barnehager og skoler klart definert i Strålevernforskriften. Nærmere informasjon om dette på hjemmesidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Her er også en link direkte til måleprosedyren for radonkartlegging i barnehager og skoler.

I 2009-2010 ble det også gjennomført en kartlegging av radon i utvalgte boliger i Salten: Radonkartlegging Salten 2009-2010