Skjema og maler

Søknadsskjemaer for våre tilsynssteder og ulike maler til bruk i kommunene

Utskriftsvennling side

SKJEMA

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Salten:

Søknadsskjema for plangodkjenning

Søknadsskjema for driftsgodkjenning


SMITTEVERNPLAN - oppdatert 2017
Mal interakiv smittevernplan 
(word)                   Mal interaktiv smittevernplan-PDF

Digiprohelse  er et digitalt program innen proaktiv rutineforbedring for helsevesenet som det refereres til denne i smittevernplanen. Kontakt nås gjennom en egen facebookside.


Asylmottak, hospitser, campingplasser og andre lignende virksomheter, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler for allmennheten, virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann:

Meldeskjema miljørettet helsevern


Badeanlegg (meldeplikt):

Meldeskjema badeanlegg


PLANSAKER

Sjekkliste helsehensyn i plansaker 


Tatoverings- og piercing/hulltagingsvirksomhet (godkjenning) annen frisør- og hudpleievirksomhet, inkl. solarier (meldeplikt):

Skjema salonger - PDF 

Skjema salonger mm godkjenning/melding word


KVALITETSHÅNDBOK FOR KOMMUNEOVERLEGER

Oppdatert håndbok kommer her