Ship Sanitation / Hygienesertifikat for skip

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart (Ship Sanitation)

Vi utsteder  hygienesertifikat (Ship Sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til §21 i IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene har en gyldighet på et halvt år og gjelder skip som anløper utenlandske havner. Perioden kan forlenges 1 måned under særskilte forhold. 

For utfyllende info (for more information) se:
- Hygiene
Helsedirektoratet

Kontaktperson: Amund Johnsen, aj@hmts.no, tlf 98223932