Salonger og solarier

Utskriftsvennling side

Solarier

Solarievirksomhet er meldepliktig både i forhold til hygiene og i forhold til strålevern. Lokaler som benyttes til solarium omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, og forskrift om strålevern og bruk av stråling. 

Før lokalene tas i bruk skal det sendes melding til:

Regelendringer den senere tid: 

- Krav om 18 års aldersgrense er innført fra 2012.
- Fra 1.1.2017 skal det sikres alderskontroll via enten betjening eller elektronisk adgang.
- Fra 2016: Den ansvarlige for den daglige drift skal ha gjennomgått opplæring og bestått en obligatorisk solarieprøve.

Et samlet norsk fagmiljø fraråder bruk av solarium. Særlig presiseres økt risiko for føflekkreft blant unge mennesker som tar solariumbehandling. HMTS fører tilsyn i virksomhetene (hygiene og stråling) på vegne av kommunen i samråd med kommuneoverlegen. Salongene besøkes ca. hvert 3-4 år samt ved eventuelle klager. Vi ser både på de hygieniske forholdene og om solarier er godkjente og har godkjente UV rør. 

Kontaktperson hos oss er Kurt Stien, tlf. 98223930.

 

Lovverk og linker

Folkehelseloven 
Forskrift om miljørettet helsevern § 10 med egen veileder 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling

Statens strålevern

Piercing, tatovering, frisører

All tatoverings- og hulltakingsvirksomhet  (inkludert piercing) har godkjenningsplikt. Andre frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt. Slike lokaler omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.
Før lokalene tas i bruk, stilles følgende krav:

  • Det skal sendes melding til oss før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte eller vesentlige endringer (frisør- og hudpleievirksomhet).

  • Det skal sendes søknad om godkjenning til oss før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte  eller vesentlige endringer (tatoverings- og hulltakingsvirksomhet).

Skjema for godkjenning/melding

HMTS fører tilsyn i virksomhetene på vegne av kommunen i samråd med kommuneoverlegen. Tilsyn ved tatoveringsstudio gjøres ca. hvert 3-4 år , samt hvis det foreligger klager. Vi ser både på de hygieniske forholdene og internkontrollen som utøves. Øvrige salonger(frisør, hudpleie) har ikke samme strenge hygienekriterier og er ikke underlagt tilsyn i samme grad.  

Kontaktperson hos oss er Kurt Stien, tlf 98 22 39 30.


Lovverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern § 10 med egen veileder