Slik blir barnehagen sertifisert

Sertifiseringsordningen

Sertifiseringsordningen gjelder både for private og kommunale barnehager i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS sine eierkommuner (Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy).  Din barnehage kan når som helst i løpet av året bli sertifisert som Ren hånd-barnehage ved å gjennomføre et undervisningsopplegg for barna og tilfredsstille noen enkle krav til utstyr og rutiner i barnehagen. Sertifiseringen gjelder for et barnehageår om gangen.

Opplegget passer best for barn fra 3-6 år, men det er ønskelig at barna fra 1-3 år inkluderes så mye som mulig og at barnehagen forsøker å trekke disse inn der dere kan.

Opplysningene barnehagen oppgir vil være grunnlaget for sertifiseringen, og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS vil ikke gjennomføre tilsyn i barnehagene knyttet til denne sertifiseringen.

Sertifiseringsskjema

Barnehagene sertifiserer seg ved å tilfredsstille kravene til sertifiseringen og sende inn et utfylt skjema til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Ved å klikke på lenken finner du skjemaet med kravene som stilles. Barnehagen må kunne krysse av på alle punktene for å bli godkjent som Ren hånd-barnehage.

For mange barnehager vil følgende kreves for å bli sertifisert:

  • Noe forbedring av dagens rutiner og utstyr
  • Gjennomføre undervisning for barn og ansatte. Undervisningsopplegget som du finner på disse sidene vil inneholde tilstrekkelig opplæring til at sertifiseringskravene som omhandler undervisning, vil være tilfredsstilt.

Skjemaet sendes utfylt til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø eller på e-post til post@hmts.no. Merk konvolutt eller e-post med «Ren hånd»-barnehage.