w

Administrasjon

12.06.201913:19 Viktor Håkonsen

Katalin Nagy, daglig leder 
Fagområder: Administrasjon, økonomi, folkehelse, miljørettet helsevern, miljørettet helsevern i skoler og barnehager, miljøfyrtårn, planer, m.m. Salg av tjenester.

Tlf: 98 22 39 33, kn@hmts.no


Trond Mathiassen, overingeniør 
Fagområder: Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Bodø, Meløy, Saltdal, Fauske, Beiarn, Værøy): inneklima, støy, radon, hygiene. Røykeloven m.m. 

Tlf: 98 22 39 31, tm@hmts.no


Kurt Stien, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern, campingplasser/overnatting, sykehjem, vannforvaltning, drikkevann, basseng, hygiene, legionella, radon, solarier, støy, miljøfyrtårn, planer, dyrehold/skadedyr, m.m. Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Gildeskål, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Røst). Kurs i legionellaforebygging.

Tlf: 98 22 39 30, ks@hmts.noLill Tove Furre, rådgiver 
Fagområder: Miljørettet helsevern i barnehager og skoler med fokus på psykososialt miljø for barn og unge

Tlf:  98 22 39 32, lf@hmts.no