Administrasjon

Katalin Nagy, daglig leder 
Fagområder: Administrasjon, personal, strategi, ledelse, økonomi, folkehelse, miljørettet helsevern, tilsyn, helse og miljø i plansaker, smittevern/Covid-19, mm. 

Tlf: 98 22 39 33, kn@hmts.no 


Guri Skjæran Moe, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern med fokus på skoler og barnehager; Inneklima, fysisk tilstand, støy, legionella, internkontroll, smittevern, helse og miljø i plansaker, mm.

Tlf: 982 23 931, gsm@hmts.no  


Amund Johnsen, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern med fokus på tilsyn på ulike virksomheter (solarier, badeanlegg, campingplasser, sykehjem, skoler, barnehager, mm); Inneklima, fysisk tilstand, støy, legionella, internkontroll, smittevern, stråling, dyrehold/skadedyr, mm.

Tlf: 98 22 39 32, aj@hmts.no


Anneli Wenhaug, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern, internkontroll, psykososialt miljø, mm i skoler og barnehager Miljøfyrtårn, m.m. 

Tlf: 98 22 39 30, aw@hmts.no