w

Eierskap

12.06.201913:16 Viktor Håkonsen

Eiere

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) ble etablert i 2004 for å utføre lovpålagte oppgaver innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for eierkommunene. HMTS er et interkommunalt selskap med følgende 11 eierkommuner:  


Eierne styrer selskapet gjennom et representantskap: 

Oversikt over representantskap 2019-2023 


Styret i HMTS

Kyrre Didriksen (styreleder)
Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder)
Line Voll Bang (styremedlem)

1. vara: Ørjan Kristensen 
2. vara: Tordis Sofie Langseth

Dokumenter

Styringsdokumenter