w

Kurs og salg av tjenester

Målet vårt er å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen.

03.02.202009:40 Tommy Børli

Kurs:

Forebygging av Legionellasmitte

Målgruppe: Bedrifter, kommuner eller andre 
Tema:  Litt om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. 
Kurs kan arrangeres internt for bedrift/kommune eller som felles tilbud til flere. Vi samarbeider også med Labora i dette arbeidet.

Foreløpig er det på grunn av koronautbruddet ikke fastsatt nærmere datoer på kurs i 2020. Tilbud om elektroniske kurs/ webinar vil komme noe senere i år, ev etter avtale. 

Kontaktperson: Kurt Stien, ks@hmts.no, tlf 98223930

Psykososialt miljø i barnehager og skoler

Målgruppe: Ansatte i barnehager og skoler
Tema: Det er stor fokus på arbeidet med psykososialt miljø i skoler og barnehager, ikke minst aktivitetsplikten. Vi kan tilby en gjennomgang av lovverk og praktisk arbeid. 

Kurs vil kunne gjennomføres som webinarer noe senere i år. 

Kontaktperson: Lill Tove Furre, lf@hmts.no, tlf 98223932

Kurs i andre tema knyttet til miljørettet helsevern

Kontaktperson: Katalin Nagy, kn@hmts.no, tlf 98223933

Andre tjenester:

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart

Vi utsteder  hygienesertifikat (ship sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til §21 i  IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene har en gyldighet på ett halvt år og gjelder skip som anløper utenlandske havner. Perioden kan forlenges 1 måned under særskilte forhold. 

Tjenesten utføres primært i kontortiden mandag - fredag. Arbeid utenom kontortid medfører økt timekostnad. Gebyr fastsettes av Helsedirektoratet. Pris per 2020 innenfor vanlig kontortid er:

 • Engangsgebyr kr. 1850,-. Timekostnad normaltid: kr. 1100,-. I tillegg reiseutgifter
 • Forlengelse av sertifikatperiode: kr. 550,-
 • I Bodø vil det normalt koste totalt ca. kr. 3000,- for båter ved Bodø havn /Burøya
 • I Sørfold vil det påløpe ca. 2-3 timer ekstra i tidskostnad samt reiseutgifter, slik at det  normalt totalt vil koste ca kr. 5800,-

  Kontaktperson: Kurt Stien, ks@hmts.no, tlf 98223930

Tilsyn, veiledning, prosjekter, mm

 • Hvis skolen/barnehagen mangler godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Ønsker dere enkelttilsyn / jevnlige tilsyn med fysisk miljø eller psykososialt miljø
 • Ønsker dere annen veiledning, bistand, for eksempel med internkontroll?
 • Målinger av inneklima eller støy / etterklang
 • Andre tilsyn og veiledning knyttet til badeanlegg, campingplasser, mm
 • Prosjektstyring, rapportskriving

Kontaktperson: Katalin Nagy, kn@hmts.no, tlf 98223933