Kurs og salg av tjenester

Målet vårt er å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen.

Kurs og salg av tjenester:

Forebygging av Legionellasmitte

Målgruppe: Bedrifter, kommuner eller andre 
Tema:  Om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Labora AS og kan arrangeres internt for bedrift/kommune eller som felles tilbud til flere. 

Kontaktperson: Kurt Stien, ks@hmts.no, tlf 98223930

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart (Ship Sanitation)

Vi utsteder  hygienesertifikat (Ship Sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til §21 i IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene har en gyldighet på et halvt år og gjelder skip som anløper utenlandske havner. Perioden kan forlenges 1 måned under særskilte forhold. 

For utfyllende info (for more information), se hygiene


Andre kurs, tilsyn, veiledning, prosjekter, mm

Kontaktperson: Katalin Nagy, kn@hmts.no, tlf 98223933