w

Kurs og salg av tjenester

Målet vårt er å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen.

03.02.202009:40 Tommy Børli

Kurs:

Forebygging av Legionellasmitte

Målgruppe: Bedrifter, kommuner eller andre 
Tema:  Litt om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. 
Kurs kan arrangeres internt for bedrift/kommune eller som felles tilbud til flere. Vi samarbeider også med Labora i dette arbeidet.

Planlagte kurs 2020:
Tromsø – 30. mars: Påmeldingsfrist 13. mars
Bodø – 3. april
Narvik – 21. april
Harstad – 22. april
Svolvær – 28. april
Bodø – 14. mai

Kursbeskrivelse og påmelding.

Kontaktperson: Kurt Stien, ks@hmts.no, tlf 98223930

Psykososialt miljø i barnehager og skoler

Målgruppe: Ansatte i barnehager og skoler
Tema: Det er stor fokus på arbeidet med psykososialt miljø i skoler og barnehager, ikke minst aktivitetsplikten. Vi kan tilby en gjennomgang av lovverk og praktisk arbeid. 

Kontaktperson: Lill Tove Furre, lf@hmts.no, tlf 98223932

Kurs i andre tema knyttet til miljørettet helsevern

Kontaktperson: Katalin Nagy, kn@hmts.no, tlf 98223933

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart

Vi utsteder  hygienesertifikat (ship sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene har en gyldighet på ett halvt år og gjelder skip som anløper utenlandske havner.

Tjenesten utføres primært i kontortiden mandag - fredag. Arbeid utenom kontortid medfører økt timekostnad. Gebyr fastsettes av Helsedirektoratet. Pris per 2020 innenfor vanlig kontortid er:

  • Engangsgebyr kr. 1850,-. Timekostnad normaltid: kr. 1100,-. I tillegg kommer reiseutgifter
  • I Bodø vil det normalt koste totalt ca. kr. 3000,- for båter ved Bodø havn /Burøya
  • I Sørfold vil det påløpe ca. 2-3 timer ekstra i tidskostnad samt reiseutgifter, slik at det  normalt totalt vil koste ca kr. 5800,-

Andre tjenester:

Innenfor kommunale lovpålagte oppgaver som tilsyn, veiledning, prosjekter, mm

  • Mangler skolen/barnehagen godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  • Ønsker dere enkelttilsyn / jevnlige tilsyn med fysisk miljø eller psykososialt miljø
  • Ønsker dere annen veiledning, bistand, for eksempel med internkontroll?
  • Målinger av inneklima eller støy / etterklang
  • Andre tilsyn og veiledning knyttet til badeanlegg, campingplasser, mm
  • Prosjektstyring, rapportskriving

Kontaktperson: Katalin Nagy, kn@hmts.no, tlf 98223933