Forsiden

Utskriftsvennling side

Høring ny barnehagelov

12. august ble forslag til endringer i barnehageloven som omhandler barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø sendt ut på høring. Høringsfrist er satt til 13. november 2019.