Velkommen til vår hjemmeside

Bildebeskrivelse

Her finner dere oversikt over de fagområder vi jobber med samt status i arbeidet i våre 11 eierkommuner

Folkehelse og miljørettet helsevern er lovpålagte oppgaver vi utfører for kommunene. Dette omfatter både tilsyn, veiledning og synliggjøring av disse fagområdene. Dere kan søke direkte på fagområder for fakta og informasjon  eller dere kan søke på tilsynssteder eller virksomheter for å se hva vi gjør de ulike steder og hvor dette er hjemlet. 


Våre 11 eierkommuner:

 Beiarn kommune     Bodø kommune    Fauske kommune    Gildeskål kommune


Hamarøy kommune    KommunevåpenMeløy kommune    Røst kommune    Saltdal kommune 

Steigen kommune    Sørfold kommuneSørfold kommune    Værøy kommune