Legionellakurs 2020

Helse- og miljøtilsyn Salten tilbyr også i år kurs i samarbeid med Labora AS.

Kurset er beregnet for alle som drifter/installerer/har ansvar for installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett. Det er også mulig å ha egne kommunekurs.  

Planlagte kurs i 2020: Bodø(Uke 20), Lofoten(uke 18), Tromsø(uke13), Narvik(uke 17), Harstad(uke 17), og ellers etter avtale. Aktuelle deltakere vil snart få tilbud særskilt. 

HMTS har i mange år hatt legionella som et av temaene vi har prioritert å følge opp i våre kommuner. Legionella er en miljøbakterie knyttet til vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Den kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner, hvis disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på.

Tema: Litt om bakterien, smitteveier, risikovurderinger, internkontroll, myndighetskrav, prøvetaking, forebyggende tiltak, krisehåndtering, praktiske erfaringer, gjennomgang av reelle hendelser. Påmelding: Labora

Kontaktinfo: Helse- og miljøtilsyn Salten: Kurt Stien (ks@hmts.no) og Labora: Bjørnar Skjemstad (bjornar@labora.no)