Forskrift på høring

Forslag til endringer i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ble sendt på høring av Helse- og omsorgsdepartementet den 27.09.2019. Høringsfrist er 30.12.2019.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Les om forslaget til forskriftsendringer her:

Høringsbrev

Høringsnotat