Legionella kurs

07.01.2019: I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi har nå avviklet kurs i Bodø og på Fauske med til sammen over 30 deltakere. Flere kurs er u...

Aktivitetsplan 2019

02.01.2019: I samråd med kommunene er det utarbeidet aktivitetsplaner for arbeidet med miljørettet helsevern i 2019.

Langtidsplan 2019-2022

09.11.2018: Representantskapet har vedtatt langtidsplan strategi og økonomi 2019 - 2022 for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

For flere nyheter, se aktuelt.