Mobbing i barnehagen

10.10.2018: HMTS har de siste årene jobbet utadrettet mot barnehagene og skolene i våre eierkommuner på temaet psykososialt miljø. I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler e...

Tilsynskampanje sykehjem

05.10.2018: I samarbeid med Helsedirektoratet har NEMFO( nettverk for miljørettet folkehelsearbeid) invitert landets kommuner på en nasjonal tilsynskampanje.

God akustikk i barnehage

05.10.2018: HMTS har hatt fokus på det akustiske miljøet i skoler og barnehager over noen år nå. Beiarn kommune har sin egen måte å utbedre rom med lang etterklang på - og det har gitt gode re...

Camping 2018

29.08.2018: I sommer er campingplasser i Bodø område, deler av Saltdal og Hamarøy besøkt.

Fagdag miljørettet...

10.08.2018: Fylkesmannen arrangerer fagdag om miljørettet helsevern i barnehager og skoler den 6. september.

Tilsyn skadedyrbekjemping...

05.06.2018: Skadedyrbekjemping er underlagt regler som kommunene skal føre kontroll med. Helse- og miljøtilsyn Salten følger disse reglene opp på vegne av våre eiere.

Styreleder i HMTS gjenvalgt

04.05.2018: Representantskapet i HMTS hadde møte 4. mai

Helsehensyn i plansaker

20.03.2018: Helsehensyn skal ivaretas i plansaker i kommunene. Vi har utarbeidet en sjekkliste for helsehensyn i plansaker. Denne er nå revidert og oppdatert.

Skadedyrdagene 2018

15.03.2018: Skadedyr som opptrer innomhus kan bli et problem og vi holder oss oppdatert på fagfeltet. Skadedyrdagene 2018 gav mye verdifull informasjon vi kan benytte, informasjon både fra for...

Bedre inneklima

08.03.2018: Hva kan skolen eller barnehagen selv gjøre for å forbedre inneklima? Se den nye nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler».

Aktivitetsplan 2018

12.01.2018: Vedlagt følger oversikt over aktiviteter innenfor miljørettet helsevern i kommunene.

Følg oss på Facebook

04.01.2018: Vi har nå etablert oss på Facebook.

Ny medarbeider i HMTS

02.01.2018: Lill Tove Furre skal jobbe med psykososialt miljø for barn og unge.

Nøtteallergi - anbefaling

22.11.2017: Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler.

Solarier - tilsynskampanje

18.10.2017: Helse- og miljøtilsyn Salten har i høst gjennomført tilsyn på solarievirksomheter for våre eierkommuner. Drop in salonger for allmennheten ble prioritert.

Vall barnehage vant premie

13.10.2017: 30 barnehager i Salten har til nå sertifisert seg som Ren Hånd-barnehage. Av disse er det trukket ut 3 som har fått premie.

Veitoaletter

15.08.2017: Veitoaletter kan fremstå lite innbydende

Radon-oppfølging

11.08.2017: De skoler og barnehager i Salten som har radonkonsentrasjoner over 100Bq/m3 (årsmiddelverdi) i ett eller flere rom, har nylig fått tilsendt krav om å gjennomføre "radonkartlegging...

Luftagent

11.08.2017: Norges Astma- og Allergiforbund har en kampanje de har kalt "Luftforsvaret", og vil ha med skoleelever som "luftagenter" i kampen for bedre inneklima på skolen.

Rønvik barnehage (Bodø)

Tilsyn barnehager 2017

11.08.2017: I løpet av høsten 2017 skal vi på tilsyn i ca. 20 barnehager, én skole og noen oppvekstsentre. Tema for tilsynet vil være bygningsvedlikehold og inneklima.

Inkluderende barnehage og...

21.06.2017: Bodø kommune er med i et landsomfattende prosjekt som skal styrke arbeidet med inkluderende barnehage og skolemiljø. Det vil arbeides med kompetanseutvikling for å forsterke arbeid...

Camping 2017

19.06.2017: I år har vi vært på campingplasser i Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal og Hamarøy, totalt 14 steder. Tilsynet er hovedsakelig ikke varslet på forhånd.

Badeanlegg 2017

16.06.2017: I 2017 har vi vært på tilsyn i badeanlegg i Bodø, Fauske, Sørfold og Saltdal.

Skoler og barnehager

22.02.2017: I Salten, Røst og Værøy er det totalt 182 skoler og barnehager. Pr. 31.12.2016 var 140 av disse (ca. 77%) godkjent i hht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler....

Legionella sykehjem 2016

22.02.2017: Helse og miljøtilsyn Salten har i 2016 undersøkt de tre siste sykehjemmene som hittil ikke har vært med i vårt legionellaprosjekt.

Lærende nettverk

03.02.2017: Vi bidrar i et landsomfattende 2-årig prosjekt "Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling om barnehage-, skolemiljø og mobbing. Bodø og Fauske er pilotkommuner i Salten.

Smittevernplan i kommunene

03.02.2017: Vi har revidert og omarbeidet malen for smittevernplan til bruk i kommunene.

Solarium - krav om...

18.01.2017: Fra 1.1.2017 er det innført alderskontroll ved solarier

Badeanlegg 2016

21.10.2016: I 2016 er det foretatt tilsyn ved badeanlegg i Bodø, Gildeskål, Meløy, Steigen og Sørfold. Åtte anlegg er besøkt. To anlegg fikk pålegg om retting, mens fem anlegg fikk mindre alvo...

Camping 2016

21.10.2016: I sommer har vi vært på tilsyn i Beiarn, Bodø, Meløy, Steigen og Sørfold. Totalt er 13 steder besøkt. To steder ble pålagt retting, fire fikk merknader på mindre alvorlige avvik....

Tilsyn med inneklima

14.10.2016: I perioden okt. 2016 - mars 2017 kommer vi til å gjennomføre tilsyn med inneklimaet ved anslagsvis 20 skoler i vårt område (Salten + Røst og Værøy).

Ren hånd-barnehager

06.09.2016: Din barnehage kan bli sertifisert som Ren hånd-barnehage ved å gjennomføre et undervisningsopplegg for barna og tilfredsstille noen enkle krav til utstyr og rutiner i barnehagen. O...

– Foreldre opplever at...

16.08.2016: Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har opplevd en tredobling i antall henvendelser om mobbing i barnehager det siste halvåret. Barn helt ned i toårsalderen mobber, viser forskni...

HMTS har flyttet

25.05.2016: HMTS flyttet i juni 2016 inn i nye kontorer på Stormyra i Bodø.

Sunnere innbyggere

02.05.2016: Arbeidet med miljørettet helsevern kommer innbyggerne til gode og er med på å skape sunnere mennesker og samfunn.

Illustrasjonsfoto

Legionella påvist ved...

28.04.2016: Bodin videregående skole og maritime fagskole melder 27.april 2016 om funn av legionella og at dusjanlegget er stengt inntil videre. Tiltaket er i samsvar med vårt syn i saken.

Nye tiltak mot mobbing

25.04.2016: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Samtidig styrkes kampen mot mobbing...

Støy innendørs

06.04.2016: Høy lyd kan gi hørselsskader, mens vedvarende during eller piping kan gi andre helseplager som bla muskelspenninger, stress og høyt blodtrykk.

Vennebenk mot ensomhet

29.03.2016: Vollen barnehage og Rønvik skole I Bodø har laget en vennebenk. Der kan barna sette seg her hvis de vil ha en å leke med.

Om å være utenfor

07.03.2016: Vi trenger alle å føle at vi hører til et sted. Dersom vi føler at vi står utenfor et fellesskap, kan det hindre oss fra å leve et godt liv.

Private barnehager - 100%

11.02.2016: Det er private barnehager i 3 av våre 11 eierkommuner - totalt 46 virksomheter. Den 11.01.2016 ble den 46. private barnehagen godkjent.

Legionella på sykehjem...

11.02.2016: Det er målt på legionella i vannprøver i 6 sykehjem i 2015.

Lydmiljø i barnehager

11.02.2016: Vi har funnet avvik ved "bygningsrelatert lydmiljø" i 77% av de 30 virksomhetene som ble besøkt, og på etterklangen i 65% av rommene i nybygde/ nyoppussede lokaler.

Må du så må du

09.02.2016: Hvordan er det nærmeste toalettet når behovet melder seg brått?

Den farlige fukten

14.12.2015: Helsemessig er det bevist sammenheng mellom fuktproblemer i innendørs og luftveisplager. Fukt innendørs kan ha ulike årsaker og virkninger både på bygning og på mennesker.

Hverdagshelse

16.11.2015: Oversikt over helsetilstand i kommunen kan bidra i mange gode valg for å bedre helsa vår. Et eksempel er å strø glatte fortau, et annet er å sørge for at gatelysene virker.

Våre eiere

10.11.2015: Det nye representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten har hatt sitt første møte. 11 nye medlemmer møtte.

Ny leasingavtale

21.10.2015: Helse- og miljøtilsyn Salten har inngått ny leasingavtale med Toyota Nordvik AS.

Vask hendene

19.10.2015: Vanlig håndvask med varmt vann og såpe er et veldig godt forebyggende tiltak mot smitte og sykdom

Radon i barnehage/skole

21.09.2015: Statens strålevern endret måleprosedyren for radonkartlegging i barnehager og skoler den 01.07.2015.

Godkjent barnehage/skole

18.09.2015: I Salten, Værøy og Røst er 132 av 187 barnehager og skoler godkjent. Nå får de et sertifikat som et synlig bevis på denne godkjenningen.

Campingtilsyn 2015

18.09.2015: Vi fører jevnlig tilsyn med campingplasser i Salten. I sommer har vi vært i Bodø, Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Røst.

Badeanlegg 2015 - tilsyn

18.09.2015: Vi har vært på tilsyn på 8 anlegg i Salten og kun 2 av disse fremstod uten noen merknader

Psykisk helse på skolen

04.05.2015: Mange unge sliter i skolehverdagen, men de unge har også selv mange forslag til hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Støy i barnehager

26.03.2015: I 2015 gjennomfører vi tematilsyn på bygningsrelatert støy i barnehager.

Psykososialt miljø

26.03.2015: I 2013-14 gjennomførte vi en utvidet oppfølging av grunnskolene i Salten sitt arbeid med elevenes psykososiale miljø. Det er nå skrevet en samlerapport for arbeidet.

Stråling

26.01.2015: Stråling kan være skadelig, både de fra lysrørende i solarier og inntrengning av radon fra grunnen i bygg.

Støy

14.01.2015: Sterk støy kan forårsake direkte skader på hørselen og påvirke livskvaliteten. I dag omgis vi av mange støykilder, for eksempel ventilasjon, vifter, høy musikk og trafikk.

Inneklima

04.12.2014: Inneklima omfatter blant annet luft, temperatur og lys. I tillegg skal byggene være tette slik at vi unngår fuktinntrenging.

Plansaker

17.11.2014: Helsehensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging både gjennom medvirkning i planarbeidet og gjennom uttalelser til ulike planer.

Hygiene

26.06.2014: Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Legionellaundersøkelse i...

26.06.2014: De siste 2 år er det tatt egne prøver for å teste om det er legionella tilstede i vannbehandlingsanlegget til utvalgte sykehjem i Salten

Vann

26.06.2014: Drikkevann, badeanlegg eller fare for legionella i dusjanlegg. Dette skal være helsemessig betryggende.