Trygge og sunne innbyggere

08.11.2019: Dette er vår visjon. Vår virksomhet er kompetent, ansvarlig og tilgjengelig.

Høringsuttalelse...

20.08.2019: HMTS har skrevet høringsuttalelse til forslag til ny barnehagelov.

Tid for radon

15.10.2019: Fra midten av oktober starter målesesongen for radon

Forskrift på høring

08.10.2019: Forslag til endringer i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ble sendt på høring av Helse- og omsorgsdepartementet den 27.09.2019. Høringsfrist er 30.12.2019....

For flere nyheter, se aktuelt.