Konfliktsaker

11.07.2019: HMTS får regelmessig inn klagesaker om ulemper knyttet til forurensing eller støy. I 2019 har vi hatt flere saker.

Tematilsyn psykososialt...

03.07.2019: Vi er nå i gang med tematilsyn inn mot grunnskolene på temaet psykososialt miljø. Temaet for tilsynene er elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. I vår er grunnskolene på Ha...

Nytt styre i HMTS

09.05.2019: Styret i HMTS har fått to nye medlemmer. Representantskapet vedtok også årsrapport for 2018.

Tematilsyn 2018

18.03.2019: I løpet av 2018 gjennomførte HMTS tematilsyn med skolenes og barnehagenes fysiske miljø.

Legionella kurs fortsetter

07.01.2019: I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi har nå avviklet kurs i Bodø, Fauske, Innhavet og Sortland. Flere kurs er under planlegging...

For flere nyheter, se aktuelt.