Tematilsyn 2018

18.03.2019: I løpet av 2018 gjennomførte HMTS tematilsyn med skolenes og barnehagenes fysiske miljø.

Legionella kurs fortsetter

07.01.2019: I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi har nå avviklet kurs i Bodø, Fauske, Innhavet og Sortland. Flere kurs er under planlegging...

Aktivitetsplan 2019

02.01.2019: I samråd med kommunene er det utarbeidet aktivitetsplaner for arbeidet med miljørettet helsevern i 2019.

For flere nyheter, se aktuelt.