Høring ny barnehagelov

20.08.2019: 12. august ble forslag til endringer i barnehageloven som omhandler barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø sendt ut på høring. Høringsfrist er satt til 13. november 2019....

Tilsyn sykehjem

13.08.2019: Vi har gjennomført tilsyn ved 19 sykehjem våren 2019.

Legionellakurs høsten 2019

07.01.2019: I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs i Legionellaforebygging.

For flere nyheter, se aktuelt.