Legionella kurs

07.01.2019: I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi starter opp i Bodø.

Aktivitetsplan 2019

02.01.2019: I samråd med kommunene er det utarbeidet aktivitetsplaner for arbeidet med miljørettet helsevern i 2019.

Langtidsplan 2019-2022

09.11.2018: Representantskapet har vedtatt langtidsplan strategi og økonomi 2019 - 2022 for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Inkluderende barnehage-...

29.10.2018: Bodø kommune og HMTS er med i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en stor nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som omfatter en re...

Mobbing i barnehagen

10.10.2018: HMTS har de siste årene jobbet utadrettet mot barnehagene og skolene i våre eierkommuner på temaet psykososialt miljø. I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler e...

For flere nyheter, se aktuelt.