Langtidsplan 2019-2022

09.11.2018: Representantskapet har vedtatt langtidsplan strategi og økonomi 2019 - 2022 for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Inkluderende barnehage-...

29.10.2018: Bodø kommune og HMTS er med i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en stor nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som omfatter en re...

Mobbing i barnehagen

10.10.2018: HMTS har de siste årene jobbet utadrettet mot barnehagene og skolene i våre eierkommuner på temaet psykososialt miljø. I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler e...

For flere nyheter, se aktuelt.