Folkehelsealliansen

Utskriftsvennling side

En rekke regionale aktører i fylket samlet seg bak folkehelsealliansen i Nordland og undertegnet en samarbeidserklæring. Visjonen er Et Freskt Nordland. Nordland fylkeskommune er sekretariat for alliansen.

Helse- og miljøtilsyn Salten har signert samarbeidserklæringen og vil bidra til at kommunene i Salten kjenner til alliansen og jobber for de samme målene. Alliansen skal bidra til at sunne valg gjøres enkle og lett tilgjengelige.

Hovedmål i alliansen:

  • Flere leveår med god helse for Nordlandsbefolkningen

  • Redusere helseforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper 

  • Være en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i Nordland

Blant andre regionale aktører kan nevnes fylkesmannen i Nordland, NAV Nordland, Arbeidstilsynet Nord-Norge, KS Nordland, Helse Nord, Nordlandssykehuset HF, Universitetet i Nordland, Statens Vegvesen, Friluftsrådene i Nordland, NHO Nordland, Nordland Idrettskrets og frivillige organisasjoner som bla Nordland Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Mental Helse Nordland.

Alliansen har utarbeidet anbefalte kriterier og egne veiledere for helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler. Disse er sendt ut til alle kommunene, og du kan laste de ned her:

Kriterier helsefremmende barnehage plakat
Kriterier helsefremmende barnehage veileder
Kriterier helsefremmende skole plakat
Kriterier helsefremmende skole veileder
Kriterier helsefremmende videregående skole plakat
Kriterier helsefremmende videregående skole veileder

Strategiplan for folkehelsealliansen 2017 - 2020

Linker

Samarbeidserklæring Folkehelsealliansen i Nordland
Nordland Fylkeskommune, om Folkehelsealliansen