Folkehelsealliansen

Utskriftsvennling side

En rekke regionale aktører i fylket samlet seg bak folkehelsealliansen i Nordland og undertegnet en samarbeidserklæring. Visjonen er Et Freskt Nordland. Nordland fylkeskommune er sekretariat for alliansen.

Helse- og miljøtilsyn Salten har signert samarbeidserklæringen og vil bidra til at kommunene i Salten kjenner til alliansen og jobber for de samme målene. Alliansen skal bidra til at sunne valg gjøres enkle og lett tilgjengelige.

Hovedmål i alliansen:

  • Flere leveår med god helse for Nordlandsbefolkningen

  • Redusere helseforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper 

  • Være en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i Nordland

Blant andre regionale aktører kan nevnes fylkesmannen i Nordland, NAV Nordland, Arbeidstilsynet Nord-Norge, KS Nordland, Helse Nord, Nordlandssykehuset HF, Universitetet i Nordland, Statens Vegvesen, Friluftsrådene i Nordland, NHO Nordland, Nordland Idrettskrets og frivillige organisasjoner som bla Nordland Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Mental Helse Nordland.

Alliansen har bidratt i fylkeskommunens anbefalte kriterier og egne veiledere for helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler. Disse er sendt ut til alle kommunene. De kan lastes ned her:

Kriterier helsefremmende barnehage plakat
Kriterier helsefremmende barnehage veileder
Kriterier helsefremmende skole plakat
Kriterier helsefremmende skole veileder
Kriterier helsefremmende videregående skole plakat
Kriterier helsefremmende videregående skole veileder

Strategiplan for folkehelsealliansen 2017 - 2020

Linker

Samarbeidserklæring Folkehelsealliansen i Nordland
Nordland Fylkeskommune, om Folkehelsealliansen