Eierskap

12.06.201913:16 Viktor Håkonsen

Eiere

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) ble etablert i 2004 for å utføre lovpålagte oppgaver innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for eierkommunene. HMTS er et interkommunalt selskap med følgende 11 eierkommuner:  


Eierne styrer selskapet gjennom et representantskap: 

Oversikt over representantskap 2019-2023 

Leder i representantskapet: Sigurd Stormo
Nestleder i repsresentantskapet: Britt Kristoffersen


Styret i HMTS

Ørjan Kristensen (styreleder)
Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder)
Line Voll Bang (styremedlem)
Jim Andre Dahl (styremedlem)
Tordis Sofie Langseth (styremedlem)

Dokumenter

Styringsdokumenter