Eierskap

Utskriftsvennling side

Eiere

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) ble etablert i 2004 for å utføre lovpålagte oppgaver innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for eierkommunene. HMTS er et interkommunalt selskap med følgende 11 eierkommuner:  

 Beiarn kommune        Bodø kommune     Fauske kommune    Gildeskål kommune
Hamarøy kommune    Meløy kommune     Røst kommune    Saltdal kommune 
Steigen kommune       Sørfold kommune Værøy kommune  


Eierne styrer selskapet gjennom et egen representantskap: 

Oversikt over representantskap med vara 

Styret i HMTS:

Kyrre Didriksen (styreleder)
Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder)
Line Voll Bang (styremedlem)

1. vara: Ørjan Kristensen 
2. vara: Tordis Sofie Langseth

Dokumenter:

Styringsdokumenter