AKTUELT

Utskriftsvennling side

Legionella kurs

I samarbeid med Labora tilbyr Helse- og miljøtilsyn Salten kurs Legionellaforebygging. Vi starter opp i Bodø.

Kursene vil bli avviklet på flere steder i våre kommuner slik at driftspersonell lettere kan få anledning til å møte.

HMTS har i mange år hatt legionella som et av temaene vi har prioritert å følge opp i våre kommuner. Legionella er en miljøbakterie knyttet til vann. Den finnes i små mengder på mange fuktige steder utendørs. Den kan gi smittefare hvis den får formere seg over lengre tid i enkelte tekniske installasjoner, hvis disse sprer vann ut i dråpe/tåkeform. Personell som har ansvar for slike tekniske installasjoner skal derfor ha rutiner som forebygger smitte og kunnskap om hvilke risikoforhold som er viktige å ha kontroll på. Mer om kurset her:

https://labora.no/aktuelt/kurs-i-legionellaforebygging/