AKTUELT

Utskriftsvennling side

Skadedyrdagene 2018

Skadedyr som opptrer innomhus kan bli et problem og vi holder oss oppdatert på fagfeltet. Skadedyrdagene 2018 gav mye verdifull informasjon vi kan benytte, informasjon både fra foredragsholdere og deltakere på konferansen.

Innenfor gruppen skadedyr finner vi både små pattedyr, insekter, teger og midd med mer. Eksempler på smådyr som er blitt mer utbredt i de siste årene er veggedyr og skjeggkre. Veggedyr biter om natta og kan være et vesentlig problem i overnattingsbedrifter. Man kan få dem med seg i bagasjen og dra de inn i privatboligen. De er meget vanskelige å bli kvitt hvis de får bre om seg i leiligheter og rom. Skjeggkre verken biter eller gjør skade på mat eller bygg, men er likevel lite populære dyr å ha i mengder innendørs.

I matskap og på kjøkken finner man i blant larver og voksne individ av forskjellige billearter og møll. Ofte vil de dras inn via varer utenfra. Noen smådyr kan komme inn fra utemiljø(jordmaur, stokkmaur, gnagere) og gjøre skade innendørs. I våte miljø trives smådyr ekstra bra, som kjellere med dårlig fuktsperre og andre rom med fukt. Da kan sølvkre, muggbiller og støvlus opptre i større antall.  

Vi er behjelpelige med å få artsbestemt, og gir råd om smådyr som påvises innomhus. Per i dag gjør vi dette vederlagsfritt, så fremt dyrene ikke må sendes videre til Folkehelseinstituttet for nøyaktig bestemmelse. Det vil i så fall koste et par hundre kroner i frakt og vederlag.