AKTUELT

Utskriftsvennling side

Solarier - tilsynskampanje

Helse- og miljøtilsyn Salten har i høst gjennomført tilsyn på solarievirksomheter for våre eierkommuner. Drop in salonger for allmennheten ble prioritert.

Statens strålevern oppfordret i sommer alle landets kommuner til å delta i en nasjonal tilsynskampanje. Vi meldte oss på kampanjen på vegne av våre eierkommuner. Hovedfokus i kampanjen har vært solarievirksomhetenes etterlevelse av alderskontroll, pålagt informasjon som skal gis kundene og om personell som har kontakt med kunder har bestått pålagt kunnskapsprøve.

Det er gjennomført befaringer ved 11 steder i Bodø, Fauske og Meløy. Vårt generelle inntrykk er at solstudioene fremstår rene og ryddige. Ingen steder hadde senger med ulovlige UV rør i de stikkprøvene vi tok på solsenger. 

Men det var avvik med hensyn til informasjon som skal være tilgjengelig i salongene, alderskontroll og opplæring(solarieprøven). Til sammen hadde 8 steder ett eller flere slike avvik. Sakene er rapportert til de respektive eierkommuner for videre oppfølging.