AKTUELT

Utskriftsvennling side

Radon-oppfølging

De skoler og barnehager i Salten som har radonkonsentrasjoner over 100Bq/m3 (årsmiddelverdi) i ett eller flere rom, har nylig fått tilsendt krav om å gjennomføre "radonkartlegging - trinn 2" innen den 31.12.2017.

Hensikten med slike målinger er å finne ut om radonkonsentrasjonen er tilfredsstillende i åpningstiden, når barna/elevene er tilstede.

Statens stråleverns måleprosedyre for radonmålinger i skoler og barnehager inneholder masse nyttig informasjon om temaet.