AKTUELT

Utskriftsvennling side

Tilsyn barnehager 2017

Rønvik barnehage (Bodø)

I løpet av høsten 2017 skal vi på tilsyn i ca. 20 barnehager, én skole og noen oppvekstsentre. Tema for tilsynet vil være bygningsvedlikehold og inneklima.

Hensikten med tilsynet er å få et inntrykk av det fysiske miljø og virksomhetenes etterlevelse av forskriften
på utvalgte områder - spesielt §§13 og 19

Tilsynene avtales på forhånd og gjennomføres som en befaring i den enkelte virksomheten med tilstandskontroll av bygninger/uteområder. Måling av inneklima foretas i utvalgte rom - det som måles er CO2, temperatur og relativ luftfuktighet.